Logotype Massagekliniken 1602 cool 9 (2)

Genom att trycka och massera dessa specifika områden, ökar cirkulationen och kroppens fantastiska läkningsförmåga aktiveras och stimuleras.

Zonterapi


Zonterapi är en tryckterapi där vi behandlar via tryck och massage på fötterna. På fötterna finns olika reflexzoner som motsvarar organ och kroppsdelar. Om det finns en obalans eller överbelastning i en kroppsdel visar det sig i reflexzonen som smärta. Genom att trycka och massera dessa specifika områden ökar cirkulationen och kroppens fantastiska naturliga läkningsförmåga aktiveras och stimuleras. Vi sätter igång processer eller lugnar ned dem, helt beroende på vad man vill uppnå.

Förutom att jobba med grundsystemet i fötterna, så jobbar vi även med det systemet som finns i ansikte, öron och händer.

Zonterapi hjälper din kropps funktion och egna läkning, den kan också förbättra den hormonella balansen.
Zonterapi används bl.a. vid:
- Muskel- och ledbesvär
- Stress och utbrändhet
- Störningar i inre organ


          
Läs mer om våra Behandlingar & Priser ...