Logotype Massagekliniken 1602 cool 9 (2)

Med Lotorps-metoden stärker du din andnings- och lungkapacitet så att du lättare kan tillgodogöra dig syret i luften.

Andningsmassage - Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden är en mycket effektiv behandlingsmetod för att behandla andningrelaterade problem. T ex vid:

  • Astma och astmaliknande problem
  • Tryck över bröstet och svårt att få luft, vid stress och fysisk ansträngning.
  • Svår hosta och problem med slem
  • Doftallergiker mot kemilalier, parfym, cigarettrök mm.
  • KOL-patienter      

 
Behandling med Lotorpsmetoden ger en avslappnad och rörligare bröstkorg. Du får en djupare andningen där hela lungans kapacitet används och syresättningen i blodet ökar.

Om andning

En människa andas genom att använda ett stort antal muskler i bröst, rygg och magregionen. Det behövs muskler både för att andas in och för att andas ut. Ett andetag bygger på att dessa muskler samverkar på ett bra och effektivt sätt.
 
Vad händer om dessa muskler inte fungerar bra? Ett vanligt problem, framför allt i samband med stress och andningsrelaterade problem som t ex hosta och doftallergi, är att man hamnar i så kallad hög och snabb andning. Denna typ av andning innebär att andningsmusklerna uttnyttjas dåligt och med tiden blir stela och orörliga. Oftast är det utandningsmuskulaturen som påverkas på detta sätt, man blir då dålig på att andas ut vilket leder till att lungorna aldrig riktigt töms på gammal luft. Slaggprodukter, framför allt koldioxid blir kvar i kroppen. Resultatet blir att syreinnehållet i luften i lungorna blir sämre och detta leder till problem i kroppen.

Om behandlingen

Lotorpsmetoden inriktar sig på att att bearbeta andningsmuskulaturen runt bröstkorgen med hjälp av massage, för att mjuka upp muskulaturen och öka rörlighten. I metoden ingår också andningsövningar för att hitta tillbaka till en bra andningsteknik. Under en behandling genomförs ett antal ordentliga utandningar, där du får hjälp med att verkligen tömma lungorna. Detta är viktigt eftersom det normalt är just utandningen som är problemet. Många känner en omedelbar förbättring av problem som kan ha varat i åratal!

Du får dessutom med dig hemövningar som hjälper till att mjuka upp rygg och bröstkorg.
          
Läs mer om våra Behandlingar & Priser ...