Logotype Massagekliniken 1602 cool 9 (2)

Med Lotorps-metoden stärker du din andnings- och lungkapacitet så att du lättare kan tillgodogöra dig syret i luften.

Lotorpsmetoden för bättre andning

Lotorpsmetoden är en mycket effektiv behandlingsmetod för att behandla andningrelaterade problem. T ex vid:

  • Astma och astmaliknande problem
  • Stress, panik och ångest då man kan uppleva att man har svårt att få luft
  • Svår hosta och problem med slem
  • Doftallergiker mot kemilalier, parfym, cigarettrök mm.
  • KOL-patienter      

 
Behandling med Lotorpsmetoden ger en avslappnad och rörligare bröstkorg. Du får en djupare andningen där hela lungans kapacitet används och syresättningen i blodet ökar.

Om andning

En människa andas genom att använda ett stort antal muskler i bröst, rygg och magregionen. Det behövs muskler både för att andas in och för att andas ut. Ett andetag bygger på att dessa muskler samverkar på ett bra och effektivt sätt.
 
Vad händer om dessa muskler inte fungerar bra? Ett vanligt problem, framför allt i samband med stress och andningsrelaterade problem som t ex hosta och doftallergi, är att man hamnar i så kallad hög och snabb andning. Denna typ av andning innebär att andningsmusklerna uttnyttjas dåligt och med tiden blir stela och orörliga. Oftast är det utandningsmuskulaturen som påverkas på detta sätt, man blir då dålig på att andas ut vilket leder till att lungorna aldrig riktigt töms på gamma luft. Slaggprodukter, framför allt koldioxid blir kvar i kroppen. Resultatet blir att syreinnehållet i luften i lungorna blir sämre och detta leder till problem i kroppen.

Om behandlingen

Thoracal mobilisering enligt Lotorpsmetoden inriktar sig på att bearbeta andningsmuskulaturen runt bröstkorgen med massage och under behandlingen genomförs ett antal ordentliga utandningar där du som behandlas får hjälp att verkligen tömma lungorna.
 
I metoden ingår också andningsövningar för att lära dig att andas bättre. Du får dessutom med dig hemövningar som hjälper till att mjuka upp rygg och bröstkorg.
          
Läs mer om våra Behandlingar & Priser ...